Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2014

misterstrawberry
4652 dffb 500
misterstrawberry
1668 bed2
Wejherowo.
Reposted fromtosiaa tosiaa viafelicka felicka
misterstrawberry
Chciałabym każdego dnia umieć coś w sobie zmienić, jakieś zachowanie, sposób bycia wobec innych, umieć pozwolić sobie na pewne rzeczy, innych natomiast sobie zabronić. Opanować samotność. (...) Być właścicielem samego siebie, posiadać wokół siebie przestrzeń, której nikt nie może przekroczyć. Coś jakby niewidoczny zielony ogródek, do którego nikomu nie uda się zajrzeć.
— R. Ligocka
Reposted frommajamil majamil viacytaty cytaty

June 12 2014

1720 7e8d 500
misterstrawberry
Gdy ci coś wpada do oka, pamiętaj,
że to odrobina kosmosu.
— Julian Tuwim
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacytaty cytaty
misterstrawberry
Miałem przyjaciela, ale umarł. Tak naprawdę człowiek został, ale przyjaciel umarł.
Reposted fromstopme stopme vialifeless lifeless
misterstrawberry

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viapastelina pastelina
misterstrawberry
Miłość, marzenia, uczucia i myśli, jeszcze raz uwierz w siebie i uwolnij ten instynkt.
— O.S.T.R
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty

May 27 2014

misterstrawberry
saltlake bolivia
Reposted fromoutside outside viafelicka felicka
misterstrawberry
4573 fb44 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viapoppyseed poppyseed

May 24 2014

misterstrawberry
misterstrawberry
In my life, i loved them all | via tumblr
Reposted fromweightless weightless vialifeless lifeless
misterstrawberry
3275 e9b4
Reposted fromkatt katt viawishyouwerehere wishyouwerehere
1511 634e

May 23 2014

misterstrawberry
2456 e8e4 500
Beata Pawlikowska, fb
Reposted frommy-life my-life viacytaty cytaty

May 21 2014

misterstrawberry
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola
Reposted fromswojszlak swojszlak viapastelina pastelina
misterstrawberry
Dlaczego ludzie muszą być tak samotni? Jaki to ma sens? Na tym świecie żyją miliony ludzi; każdy z nich tęskni, szuka spełnienia u innych, a jednak się izoluje. Dlaczego? Czy Ziemia powstała tylko po to, by pielęgnować ludzką samotność?
— Haruki Murakami - Sputnik Sweetheart
Reposted fromMissMurder MissMurder viamotylkowa motylkowa
misterstrawberry

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


— Adamczyk
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapoppyseed poppyseed
misterstrawberry

Mieć wielu przyjaciół to nie mieć żadnego"

— internet.
Reposted fromtupfen tupfen viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl